wesselingh installaties
Warmtepomp met lucht als bronsysteem
3 april 2018

Geothermisch warmtepomp systeem

bodembron warmtepompsysteem

In opdracht van Wesselingh Installatie is het bedrijf Kodi in samenwerking met gespecialiseerd grondboorbedrijf Beemsterboer gestart met het aanleggen van een geothermisch bronsysteem in Egmond aan den Hoef.

Een geothermisch bronsysteem maakt gebruik van bodemwarmte – al op een diepte van 5 meter heeft de aarde een temperatuur van ca. 12°C – in dit geval met gebruikmaking van 2 gesloten bronnen.

Hieronder een fotoverslag waarop u kunt zien hoe een vertical bron van 100 meter wordt geboord.

Met behulp van een draaiende boorkop die is gemonteerd op 3 meter lange boorbuizen wordt middels de zuigboormethode de losgewoelde grond opgezogen en zakt de boorkop de grond in. De boorbuizen worden door schroefdraden aan elkaar gekoppeld tot de gewenste diepte is bereikt. Gaande het proces wordt er goed opgelet uit wat voor lagen de grond bestaat. Doorboorde kleilagen worden afgedicht met special zwelklei, zodat er geen vermenging van zoet- en zout grondwater kan plaatsvinden.

Het boorproces gaat met behulp van water en het boorspecie wordt in een speciaal reservoir opgevangen, waardoor er altijd schoon en secuur gewerkt wordt. Het reservoir staat altijd vol met water en is gekoppeld aan het boorgat, waardoor er ten op zichte van de natuurlijke grondwaterstand een overdruk in het boorgat wordt gerealiseerd, zodat het boorgat open blijft staan en niet kan instorten.

Na het bereiken van de einddiepte worden de boorbuizen uit het boorgat gehaald en wordt de bron geplaatst. De bron wordt opgebouwd uit PVC filterbuis en PVC stijgbuis met lengtes van gemiddeld 5 meter. Door PVC lijm worden de lengtes aan elkaar gelijmd en in het boorgat geplaatst. Na het plaatsen van de bron wordt het filterdeel afgestort met special filtergrind, ter voorkoming dat er zand in de bron kan komen. Deze bron wordt ook wel energieheipaal genoemd.

De gesloten systemen, zoals de hierboven beschreven energieheipaal bestaan uit de toepassing van een warmtewisselaar die in de aarde wordt geplaatst. Er is in dit geval geen sprake van direct contact met het genoemde (grond)water. Om deze reden is er geen vergunning noodzakelijk om een dergelijk system te installeren, ongeacht de omvang, wel dienen de bronsystemen over het algemeen aangemeld te worden.

bronnen:
bronsystemen op de website van kodi.nl
grondboringen op de website beemsterboerbv.com